Alberto Taboada, kunstenaar tussen Argentinië en Nederland

Alberto Taboada werd geboren op 24 maart 1943 in Buenos Aires, Argentinië.

In 1968 behaalde hij de graad van architect na zijn studie stedenbouw en architectuur aan de Universiteit van Buenos Aires.

Daarna werkte hij enige tijd als freelancer bij een farmaceutisch bedrijf en bij een architectenbureau.

Tegelijk was hij docent kleurenleer aan de Universiteit van Buenos Aires.

In 1972 vestigde Alberto zich in Nederland waar hij ging studeren aan de Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving in ’s Hertogenbosch.

Van 1973 tot 1980 stond hij ingeschreven aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam waar hij zich toelegde op beeldhouwen, tekenen, schilderen en grafiek.

In 1981 werd hij genaturaliseerd tot Nederlander.

Van 1986 tot 2008 was Alberto als docent verbonden aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag in de vakken perspectieftekenen, beschrijvende geometrie, kleurenleer en interieurontwerp.

Hij heeft een uitgebreid oeuvre opgebouwd zowel in Nederland als in Argentinië. De vele tentoonstellingen, solo of samen met anderen getuigen daarvan.

De hier getoonde selectie van werken zijn gegroepeerd rond de thema’s

  • Natuur, onderverdeeld in bomen, bloemen, landschappen, water en schepen, luchten en dieren
  • De Bewoonde Wereld, zijnde stads- en dorpsgezichten,kastelen, kerken, molens, bruggen, interieurs, torens en begraafplaatsen
  • De Mens, verdeeld in modellen, portretten en ‘mythen’
  • Stilleven, een zestal werken zonder onderverdeling
  • Werk in wording, hier wordt aan de hand van twee voorbeelden in fasen getoond hoe een werk tot stand komt
  • Recente werken, een weergave van werken die zeer recent tot stand zijn gekomen en steeds zullen worden aangevuld met werken die nog zullen ontstaan.

In het gedeelte ‘teksten’ is een artikel over het werk van Alberto opgenomen van Robbie Dell’Aira met als titel “Tot in de ziel” , even als een tweetal gedichten en een korte beschouwing over kunst van de hand van Alberto.

Hieronder een korte film waarin op 22 september 2018 Alberto sprak over zijn leven en werk:

Een aantal van de werken van Alberto, klik op een afbeelding voor een vergroting:

Back To Top